کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

گروه ارزیابی

صفحه ورود

در صورتی که پشتیبان هستید با کد ملی و شماره موبایل خود وارد شوید و در غیر این صورت ابتدا ثبت نام کنید.
کد ملی (بدون صفر اول)
شماره موبایل (بدون صفر اول)

هدایای ویژه دبیران :


1- 50 درصد تخفیف ویژه کتاب های کانون تا 300 هزارتومان + یک جلد کتاب رایگان
2- 50 درصد تخفیف ویژه آزمون برای یک فرزند
3- بن هدایای ویژه دبیران در kanoonbook.ir
4- بن نیم بهای رهپویان در www.Rahpooyan.ir
5- امتیاز بر مبنای مبلغ خرید
✓ به ازای هر 50 هزارتومان خرید (پرداخت) 20هزارتومان بن رایگان ناشران عمومی
✓ هدایای غیر نقدی شامل : - توپ فوتبال یا والیبال - تقویم رومیزی

هدایای ویژه سایر مخاطبین خاص:


1- 25 درصد تخفیف ویژه کتاب های کانون تا 300 هزارتومان
2- بن هدایا در kanoonbook.ir
3- امتیاز بر مبنای خرید
✓ تا 30 هزارتومان : بن تخفیف kanoonbook.ir + بن نیم بهای رهپویان + تقویم رومیزی
✓ 30 تا 50 هزارتومان : بن تخفیف kanoonbook.ir + بن نیم بهای رهپویان + توپ فوتبال یا والیبال + تقویم رومیزی
✓ به ازای هر 20 هزارتومان خرید یک بن 5 هزارتومانی سایر ناشران عمومی
توجه: این هدایا فقط برای آموزگاران و دبیرانی می باشد که در نمایشگاه حضور یابند( همراه داشتن حکم کارگزینی الزامی است.)